Betalkort

Betalkort 2014-12-11T12:39:53+00:00

Ett betalkort är ett kontokort som i sin helhet påminner mycket om ett kreditkort med vissa tydliga skillnader. Att inneha ett betalkort innebär att gäldenären handlar för ett visst belopp inom en viss tidsperiod och beloppet ska därefter återbetalas i sin helhet på en bestämd förfallodag. Ofta är ett betalkort en kombination av ett kredit- och betalkort. En annan tydlig skillnad mellan de två korttjänsterna är att ett betalkort ofta saknar ränta. Däremot tillkommer ofta en så kallad kortavgift som ska betalas varje år eller månad, beroende på vilken kreditgivare det gäller.
Det är vanligt att företag ger betalkort till sina anställda. Dessa betalkort kan sedan disponeras för viktiga affärsluncher eller bensin i samband med affärsresor. Ofta har dessa betalkort ingen kreditgräns och kan därför vara mycket behändiga för större företag med anställda som är ute på resande fot.

Fördelar med betalkort

Fördelen med ett betalkort är att beloppet du handlat för oftast ska återbetalas utan ränta. Det betyder att om du går till en affär, restaurang eller köper en resa debiteras du inte beloppet förrän efter 30-45 dagar, beroende på kortbolag.
Nackdelen med ett betalkort är att du måste återbetala hela beloppet inom en månad utan delbetalningar. Därför är det viktigt att du aldrig handlar för mer än du har råd att återbetala nästkommande månad.